C1206C159C5GACTU

品牌/厂商:KEMET

分类 :陶瓷电容

搜参数-规格参数右侧上方展位

C1206C159C5GACTU型号参数

品牌 KEMET 尺寸 1206
容值 1.5pF 电压 50VDC
材质 C0G (NP0) 偏差 0.25pF

C1206C159C5GACTU型号供应商

供应商 库存数量 厂商 批号 封装 仓库 操作
深圳市福田区锋泽微电子商行 98889 KEMET/基美 19+ SMD
深圳市福田区鸿亿达伟业电子商行 652600 KEMET/基美 15+Rohs SMD 深圳
深圳市福田区蓝翔高科电子经营部 394800 KEMET/基美 18+ROHS SMD 深圳
深圳市承信电子展销柜(个体) 82000 KEMET/基美 SMD
深圳市希嘉宏科技有限公司(原深圳市福田区信坤电子商行) 29366 KEMET/基美 16+
深圳市集科微电子有限公司 82300 KEMET 2018+ SMD
深圳市英利盛电子有限公司 126000 KEMET/基美 2011+RoHS SMD 深圳
深圳市福田区新亚洲电子市场二期科尔林电子商行 72000 KEMET/基美 2018+ SMD
深圳市福田区新亚洲电子市场二期华达微电子商行 36000 KEMET 2018+ SMD
深圳市福田区广涵电子商行 34500 KEMET/基美 2011+ SMD
深圳市谊宏泰电子有限公司 605800 KEMET/基美 2016+ROHS
深圳市升泰科技有限公司销售二部 18600 KEMET/基美 N/A NA
深圳市杰涵泰电子有限公司 85300 KEMET 1820+ SMD
深圳市鸿宇达科技有限公司 68400 KEMET/基美 17+18+ SMD 深圳

C1206C159C5GACTU更多相似型号

型号 品牌 规格参数
C1206C152M1RACTU KEMET KEMET_1206_1500pF_100VDC_X7R_20%
C1206C153K4RACTU KEMET KEMET_1206_0.015uF_16VDC_X7R_10%
C1206C159C2GACTU KEMET KEMET_1206_1.5pF_200VDC_C0G (NP0)_0.25pF
C1206C159C5GACTU KEMET KEMET_1206_1.5pF_50VDC_C0G (NP0)_0.25pF
C1206C162J5GACTU KEMET KEMET_1206_1600pF_50VDC_C0G (NP0)_5%
C1206C180G1GACTU KEMET KEMET_1206_18pF_100VDC_C0G (NP0)_2%
C1206C180K1GACTU KEMET KEMET_1206_18pF_100VDC_C0G (NP0)_10%
C1206C181G1GACTU KEMET KEMET_1206_180pF_100VDC_C0G (NP0)_2%
C1206C182F5GACTU KEMET KEMET_1206_1800pF_50VDC_C0G (NP0)_1%
C1206C182J1GACTU KEMET KEMET_1206_1800pF_100VDC_C0G (NP0)_5%
C1206C182K5GACTU KEMET KEMET_1206_1800pF_50VDC_C0G (NP0)_10%
C1206C182MFRACTU KEMET KEMET_1206_1800pF_1.5kVDC_X7R_20%
C1206C183K5RACTU KEMET KEMET_1206_0.018uF_50VDC_X7R_10%
C1206C183K5RALTU KEMET KEMET_1206_0.018uF_50VDC_X7R_10%
C1206C183KARACTU KEMET KEMET_1206_0.018uF_250VDC_X7R_10%
C1206C185K8RACTU KEMET KEMET_1206_1.8uF_10VDC_X7R_10%
C1206C200J1GACTU KEMET KEMET_1206_20pF_100VDC_C0G (NP0)_5%
C1206C201J5GACTU KEMET KEMET_1206_200pF_50VDC_C0G (NP0)_5%
C1206C220G1GACTU KEMET KEMET_1206_22pF_100VDC_C0G (NP0)_2%
C1206C221F1GACTU KEMET KEMET_1206_220pF_100VDC_C0G (NP0)_1%